Złoża do usuwania żelaza i manganu

Złoża do usuwania żelaza i manganu

Złoża do usuwania żelaza i manganu, wymagają regeneracji nadmanganianem potasu. Zwykle jest to regeneracja okresowa, a w bardzo dużych obiektach, przy znacznej zawartości żelaza i manganu, zaleca się regenerację ciągłą. Podczas opłukiwania ziaren złoża filtracyjnego nadmanganianem potasu odnawia się warstwa dwutlenku manganu, która ma znaczenie katalityczne i umożliwia właściwe prowadzenie odżelaziania i odmanganiania.

Nadmanganian potasu sprzedawany jest w 1 kg opakowaniach.