Skontaktuj się z nami
+48 787 726 674

Mapa twardości

Twardość wody to cecha wody, która uwzględnia stężenie kationów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) oraz opcjonalnie żelaza(II) (Fe2+) i manganu(II) (Mn2+). Suma stężeń tych jonów to twardość całkowita lub inaczej zwana – twardość ogólna.

Wpływ twardości wody na jej właściwości

Napięcie powierzchniowe wody, które jest zwiększone poprzez większą twardość wody, powoduje, że zmniejszają się jej właściwości myjące. Trudniej jest czyścić brudne powierzchnie i wymaga większych ilości mydła.

Twardość nietrwała wody kotłowej to problem techniczny. Podgrzewanie tej wody w procesach technologicznych powoduje osadzanie się kamienia kotłowego na elementach grzewczych, co prowadzi do ich uszkodzenia lub zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Skale twardości wody

Twardość wody można wyrazić w jednej z trzech skal:

  • stopnie niemieckie
  • stopnie francuskie
  • milivale na litr

Twardość wody kranowej

Twardość wody użytkowej (kranowej) wynosi ok. 10 °n. Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić 60–500 mg CaCO3/dm³.

Mapa twardości wody

Poniżej znajduje się mapa twardości wody na terenie Polski. Woda w naszych domach to najczęściej twarda woda lub też woda bardzo twarda. Miękka woda w sieci to dobrobyt, z którego mogą się cieszyć tylko mieszkańcy niektórych terenów podgórskich.

polska mapa twardości wody